Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2016

05.10.17 | Asia

Tietoja

Asiakirjanumero
(C 3/2017/kk)
Tila
Ehdotus on käsiteltävänä
Päivämäärä
Valiokunta
Hakusanat

Liitteet

    Mietintö
    There is no content for this status.
    There is no content for this status.