Høgni Hoydal (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
301
Henkilö
Päivämäärä

Herr præsident. Først tak til Ole Norrback og også tak til ministrene for redegørelsen. Vi i Præsidiet har jo brugt meget tid på denne sag, og Præsidiet har besluttet, at den endelige indstilling til det nye forslag om en handlingsplan og om det nye grænsehindringsråd bliver færdigbehandlet på vort møde i december, for at vi kan få tid til at behandle alle de forskellige aspekter af denne sag.

Så til redegørelsen og forslaget til handlingsplan: Vedrørende redegørelsen ville vi i rådet ønske, at formandslandet hvert år på sessionen i redegørelsen gennemgår hvert enkelt tiltag mod grænsehindringer – også dem, som ikke er løst, og at man får en forklaring på, hvorfor de ikke er løst. Det skal være en procedure for rådet. Det skal også være, sådan at de enkelte sektorer, som defineres i handlingsplanen, har lidt stærkere og mere klart definerbare mål og kan melde konkret tilbage om, hvordan den enkelte sektor har løst de konkrete grænsehindringer.

Så er der jo spørgsmålet om at forhindre nye grænsehindringer. Der kan findes bedre procedurer for det i det enkelte parlament, også hvad angår implementeringen af EU-regler, som støder imod nordiske regler.

Når de så gælder handlingsplanen, har vi diskuteret, hvordan grænsehindringsrådet skal sammensættes. Eygló Harðardóttir har sagt, at Island allerede har udpeget sit medlem, men vi har jo talt om, hvem det skal være. Skal det være embedsmænd – måske så lidt tilknyttet en enkelt stat som muligt, for de kan komme i interessekonflikt? Det er den ene sag. Og hvordan får vi forankret grænsehindringsrådet endnu bedre hos parlamentarikere? Det er de sager, som Præsidiet vil komme til at behandle på sit decembermøde, og de vil komme med en konkret indstilling til ministrene. For der sker meget, og det er vi glade for, men nu skal vi tage det rigtige store skridt for at få en helt ny struktur. Tak.