Ministerrådsförslag om handlingsplan för gränshindersarbetet

10.09.13 | Sag

Information

Sagsnummer
B 290/presidiet
Status
Sagen er afsluttet
Forslagsdato
Udvalg

Dokumentation

Beslutning