Helgi Hjörvar (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
306
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Päivämäärä

Præsident, en stor tak til Grænsehindringsforum. Jeg har to punkter.

Hallo Norden har orienteret om sine synspunkter angående handlingsplanen på basis af deres erfaringer. Det er jo dem, som arbejder med grænsehindringer hver dag hele året, og jeg tror, det er vigtigt at lægge vægt på, at vi, når vi færdigbehandler vores betænkning, tager hensyn til de synspunkter, som de har fremført.

Det andet er, at Nordisk Råd er kommet med en anbefaling om en nordisk ombudsmand. Det var rådets synspunkt, at de enkelte borgere i Norden skulle have et sted, hvor de kunne henvende sig, hvis deres nordiske rettigheder ikke blev respekteret i et nordisk land, hvad enten det drejede sig om udvisningssagerne i Danmark, skattesagen i Sverige eller andre lignende ting. Regeringernes svar var, at det var et godt synspunkt, men at man skulle bruge den eksisterende struktur, det vil sige ombudsmændene, i de respektive lande.

Så kommer skattesagen op i Sverige, og borgerne henvender sig til den svenske ombudsmand, og han nægter at behandle sagen. Så siger jeg til ministrene: Så duer regeringernes svar ikke, hvis borgerne ikke i realiteten kan henvende sig til ombudsmændene i de enkelte lande, og så må vi sammen igen diskutere, hvad borgerne skal gøre, hvem de skal tale med, hvor vi henviser dem til, hvis deres rettigheder ikke bliver respekteret i Norden.