342. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
342
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Jeg må bare konstatere at vi har forskjellige syn på hvordan man innhenter informasjon. Den kan nå i vår tidsalder innhentes veldig lett ved å bruke de offentlige digitale kildene, ved å oppsøke dem direkte, uten å gå veien om en tjenestemann i Brussel.