355. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
355
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Fru president! Jag har en känsla av déjà vu. I 90-talets början, då Finland, Sverige och Norge började närma sig EU och förhandla om medlemskap, blev det en panikartad reaktion i det dåvarande Nordiska rådet, att Nordiska rådet bör ha en roll i de nordiska ländernas europapolitik. Det blev ingenting av det därför att tanken att vi kunde fungera som ett koordinerande organ för de nordiska ländernas europapolitik var helt orealistisk. Vi har varken mandat, kunskap eller resurser för ett sådant arbete. Men med det sagt skulle jag gärna se en bättre koordinering av det nordiska samarbetet i europafrågor för att öka det nordiska inflytandet.

Hur kan vi åstadkomma detta? Vi har alla starka parlamentariska organ med starkt mandat över EU-frågorna i våra parlament. Jag har själv varit ordförande under åtta år i stora utskottet i Finland. Vi har EU-nämnden. Alla nordiska parlament har likadana organ. Det jag skulle vilja se är att Nordiska rådet kunde ta initiativet till att förstärka samarbetet dessa EU-parlamentariska organ emellan. Det skulle vara vårt bidrag till en bättre europapolitik för Norden, och då kunde vi vid behov också ta upp särskilda frågor. Men tanken att vi dagligen ska kunna följa och påverka EU-frågorna är helt orealistisk. Använd våra möjligheter till att förstärka det parlamentariska samarbetet direkt!