Christian Juhl (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
80
Henkilö
Speaker role
Nordisk grön vänsters talesperson
Päivämäärä

De sidste 10 år er der blevet gjort en kæmpe indsats for, at man i kommunerne i både Sverige, Norge og Danmark - som er dem, jeg kender til; det er muligvis det samme i de andre nordiske lande – netop kan få fat i mennesker, mens de er syge, hjælpe dem på vej uden dermed at presse dem på arbejde, for det kan jo blive endnu værre af det, og sørge for, at de får de muligheder under sygdomsforløbet, som kan gøre, at de lettere kan komme tilbage. Og der ligger i alle de tre lande, som jeg har erfaring fra, gode erfaringer, som vi kan samle op og gøre til nogle af vores handlemuligheder i de her tilfælde, det er jeg helt sikker på. Det er bare et spørgsmål om både at se på årsagerne og handlemulighederne og også på, om der er en opgave, som myndighederne skal påtage sig, f.eks. at kontrollere, om man arbejder ordentligt med det på arbejdspladsen.

Så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange muligheder for, at vi kan få folk tilbage på arbejdspladserne, hvis vi tager vare på det i god tid.