86. Jan Tore Sanner (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
86
Speaker role
Samarbejds-, kundskabs- og integrationsminister
Date

Jeg vil også starte med å understreke betydningen av vårt felles store prosjekt, det nordiske samarbeidet. Vi snakker ofte om de store visjonene om den mest integrerte regionen i verden, men det må også fylles med innhold. Vi opplever fortsatt grensehindre både for innbyggere, for næringslivet, for kulturlivet, så det er fortsatt et behov for et kontinuerlig reformarbeid. Derfor har vi også, fra de nordiske samarbeidsministrene, bestilt forskjellige rapporter, og vi har stort trykk på reformarbeidet, slik at vi kan få mer og bedre nordisk samarbeid og gjøre det mer relevant. 

Jeg vil kort kommentere to spørsmål. Det ene var fra Asphjell om OL i 2030. Nå tror jeg ikke at spørreren forventer at jeg fra denne talerstol i dag skal rope et hurra for forslaget, men jeg er positiv til et tettere samarbeid mellom de nordiske land også på idrettens område, og at vi må diskutere både små og større arrangementer i fellesskap, slik at vi holder en nøktern standard, og at vi fremmer de nordiske verdiene. Vi har erfaring fra nylig debatt om OL i Norge, og noe av det viktigste er å forankre et eventuelt så stort prosjekt. 

Dernest helt kort når det gjelder arbeidslivskriminalitet, et svært viktig spørsmål: Den norske statsministeren har reist dette spørsmålet også på europeisk nivå. Vi samarbeider i Norge tett med partene i arbeidslivet. For å nevne et konkret eksempel: Vi stiller krav om at de som skal legge inn anbud i offentlige anbudskonkurranser, må ha lærling i sin bedrift. Det er et konkret tiltak som ivaretar også rettigheter og et godt nivå på arbeidslivsområdet.