Päiväjärjestys

30.10.18

14:15 - 14:25
1 Istunnon avaaminen

1.1 Osallistujaluettelon hyväksyminen

1.2 Päiväjärjestyksen hyväksyminen

1.3 70. istunnon kulkua koskevat säännöt 2018, asiakirja 2b/2018

14:25 - 14:45
2 Kansainväliset vieraat

2.1 Ison-Britannian pääministeri Theresa May

14:45 - 16:45
3 Pohjoismainen huippukokous

3.1 Pohjoismaiden pääministerien kanssa pidettävä teemakeskustelu:

Pohjoismaiden kyky säilyttää vakautensa muiden maiden pyrkiessä vaikuttamaan yhteiskuntiimme ja demokraattisiin prosesseihimme

16:45 - 17:00
4 Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 ohjelma

4.1 Islannin pääministeri esittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajakauden ohjelman asiakirja 15/2018

31.10.18

09:00 - 10:45
5 Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

5.1 Yhteistyöministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 9/2018

5.2 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 budjetiksi B 325/presidiet; C 2/2018

5.3 Kestävän kehityksen selonteko Pohjoismaiden neuvostolle vuonna 2018 asiakirja 8/2018

5.4 Yhteistyöministerien rajaeste- ja liikkuvuusselonteko Pohjoismaiden neuvoston istuntoon asiakirja 7/2018

10:45 - 11:15
6 Kansainvälinen yhteistyö

6.1 Puhujavieraat

11:15 - 12:00
7 Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot

7.1 Selonteko kielipoliittisen julistuksen seurannasta ja kansalliset raportit asiakirja 11/2018

7.2 Selonteko pohjoismaisesta digitalisaatioyhteistyöstä asiakirja 14/2018

7.3 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta uudeksi ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelmaksi B 322/hållbart

14:00 - 15:30
8 Ulkoministerien selonteko

8.1 Ulkoministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 17/2018

15:30 - 16:00
9 Puolustusministerien selonteko

9.1 Puolustusministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 18/2018

16:00 - 17:00
10 Ulko- ja puolustuspolitiikka

10.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta A 1764/presidiet, muutosehdotus

10.2 Mietintö jäsenehdotuksesta pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi Pohjois-Amerikassa A 1718/presidiet

10.3 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sovittelu- ja neuvotteluratkaisun löytämisestä Eurooppaa koettelevaan Katalonian kriisiin A 1765/presidiet

10.4 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta vahvistetusta pohjoismaisesta kyberpuolustusyhteistyöstä A 1744/presidiet

17:00 - 17:30
11 Pohjoismainen identiteetti

11.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta liputuksesta Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta A 1766/presidiet, muutosehdotus

11.2 Puheenjohtajiston ehdotus Pohjoismaiden neuvoston kielistä A 1767/presidiet

17:30 - 18:00
12 Kestävä kehitys

12.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta voimasta EU:n metsäpolitiikassa A 1745/hållbart

12.2 Valiokuntaehdotus Pohjoismaiden äänestä neuvotteluissa, jotka koskevat globaalia YK:n sopimusta luonnon monimuotoisuudestaA 1776/hållbart

01.11.18

08:30 - 10:00
13 Uusien jäsenehdotusten käsittely

13.1 Jäsenehdotus pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien vahvistamisesta A 1783/hållbart (keskiryhmä)

13.2 Jäsenehdotus Pohjolan sähköistämisestä A 1775/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.3 Jäsenehdotus pohjoismaisesta poliisiyhteistyöstä kyberrikollisuuden torjumisessa ja teknisessä rikostutkinnassa A 1784/presidiet (konservatiivinen ryhmä)

13.4 Jäsenehdotus verenluovutuksen sallimisesta seksuaalivähemmistöille A 1788/välfärd (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

13.5 Jäsenehdotus pohjoismaisesta kriisivalmiudesta A 1782/presidiet (Vapaa Pohjola)

13.6 Jäsenehdotus pohjoismaisen yksityisoikeudellisen yhteistyön lujittamisesta A 1790/välfärd (keskiryhmä)

13.7 Jäsenehdotus Pohjoismaiden johtoasemasta kestävän vesiviljelyn ja meritalouden alalla A 1772/hållbart (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.8 Jäsenehdotus aluksissa tehtävistä alkoholitesteistä ja pohjoismaisten satamien alusturvallisuudesta A 1786/tillväxt (konservatiivinen ryhmä)

13.9 Jäsenehdotus jonka mukaan karkotuksia ei tehtäisi vaarallisiin maihin A 1787/välfärd (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

13.10 Jäsenehdotus lentäjäkoulutuksesta A 1785/tillväxt (Vapaa Pohjola)

13.11 Jäsenehdotus pohjoismaisesta roaming-alueesta, joka käsittää myös Färsaaret ja Grönlannin A 1780/tillväxt (keskiryhmä)

13.12 Jäsenehdotus Pohjolan kehittämisestä syrjäytymisen ehkäisyn edelläkävijäalueeksi A 1774/välfärd (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.13 Jäsenehdotus yhteispohjoismaisen komitean perustamisesta kliinisten tutkimusten eettistä hyväksyntää varten A 1791/kultur (konservatiivinen ryhmä)

13.14 Jäsenehdotus fossiilisten energialähteiden käytön lopettamisesta Pohjoismaissa A 1789/hållbart (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

13.15 Jäsenehdotus ilmastoälykkäästä rakentamisesta Pohjoismaissa A 1781/hållbart (keskiryhmä)

13.16 Jäsenehdotus Spil Nordisk -hankkeen lanseeraamisesta A 1777/kultur (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.17 Medlemsförslag om planering för sjukvård inom civilt försvar A 1792/välfärd (konservatiivinen ryhmä) [suomennos puuttuu]

13.18 Jäsenehdotus pohjoismaisesta yhteistyöstä hiilinielujen hyödyntämiseksi ilmastotyön tehostamisessa A 1773/hållbart (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.19 Jäsenehdotus arktisen alueen matkailuklusterista A 1778/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.20 Jäsenehdotus palokuolemien nollatoleranssista A 1779/præsidiet (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

13.21 Jäsenehdotus merenkulun ja terminaalien sähköistämisestä A 1771/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

10:00 - 10:30
14 Kulttuuri

14.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Nordic PhD -ohjelman perustamismahdollisuuksien selvittämisestä A 1760/kultur

14.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaisesta Joutsenmerkistä ruoalle, käsitöille ja muotoilulle A 1736/kultur

10:30 - 11:00
15 Lainsäädäntö ja rajaesteet

15.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta vaikutusten arvioinnista EU:n lainsäädäntöprosessissa A 1743/presidiet

15.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta kansallisten rajaesteneuvontatoimikuntien perustamisesta Pohjoismaihin A 1733/tillväxt

11:00 - 11:30
16 Työmarkkinat

16.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta merenkulkualan hyvistä työehdoista A 1769/tillväxt

16.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta lentoliikennepolitiikasta A 1716/tillväxt, varauma

12:30 - 14:00
17 Hyvinvointi

17.1 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelmaksi 2019–2022 B 326/välfärd, varauma

17.2 Tasa-arvoselonteko 2018 asiakirja 13/2018

17.3 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta laajennetusta samapalkkaisuustodistuksesta A 1735/välfärd, varauma 1, varauma 2

17.4 Selonteko pohjoismaisesta sosiaali- ja terveysalan yhteistyöstä 2018 asiakirja 12/2018

17.5 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyön lisäämisestä A 1752/välfärd

17.6 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pakollisesta sovittelusta huoltajien erotilanteessa A 1734/välfärd

14:00 - 14:30
18 Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat ja vuotuiset toimintakertomukset

18.1 Tarkastuskomitean toimintakertomus 2018 asiakirja 19/2018

18.2 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2017 toiminnasta C 4/2018/kk

18.3 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2017 toiminnasta C 3/2018/kk

18.4 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikauden 2017 toiminnasta C 5/2018/kk

18.5 Pohjoismaiden neuvoston vuosikertomus 2017 asiakirja 1/2018

18.6 Puheenjohtajiston ehdotus muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen A 1770/presidiet

18.7 Loppuun käsitellyt ja voimaan jätetyt suositukset ja sisäiset päätökset 2018 asiakirja 16/2018

 

 

14:30 - 14:45
19 Vaalit 2019

19.1 Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

19.2 Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

19.3 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

19.4 Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen vaali kaudelle 2019-2020

14:45 - 14:55
20 Pohjoismaiden neuvoston ohjelma 2019

20.1 Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Ruotsista esittelee neuvoston vuoden 2019 ohjelman

14:55 - 15:00
21 Istunnon päättäminen

21.1 Seuraavan istunnon ajankohdan ja paikan vahvistaminen

06.12.18 | Uutinen

Tavoitteet korkealle asettavaa pohjoismaista ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen, meriin päätyvien muovipäästöjen vähentäminen, yhteispohjoismainen voima ilmastoneuvotteluissa ja kestävä luonnonvarojen käyttö ovat uuden ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman korkealle asetettuja tavoitteita. ...

02.11.18 | Uutinen

Pohjoismaiden neuvosto haluaa lisää yhteistyötä Pohjois-Amerikan kanssa

Pohjoismaiden neuvosto haluaa syventää yhteistyötä Pohjois-Amerikan kanssa. 12 miljoonaa pohjoisamerikkalaista kokee olevansa pohjoismaalaista alkuperää, ja tätä potentiaalia tulisi Pohjoismaiden neuvoston mielestä hyödyntää nykyistä paremmin.

29.08.19 | Tiedot

Afstemningsresultater