Päiväjärjestys

  30.10.18

  14:15 - 14:25
  1 Istunnon avaaminen

  1.1 Osallistujaluettelon hyväksyminen

  1.2 Päiväjärjestyksen hyväksyminen

  1.3 70. istunnon kulkua koskevat säännöt 2018, asiakirja 2b/2018

  14:25 - 14:45
  2 Kansainväliset vieraat

  2.1 Ison-Britannian pääministeri Theresa May

  14:45 - 16:45
  3 Pohjoismainen huippukokous

  3.1 Pohjoismaiden pääministerien kanssa pidettävä teemakeskustelu:

  Pohjoismaiden kyky säilyttää vakautensa muiden maiden pyrkiessä vaikuttamaan yhteiskuntiimme ja demokraattisiin prosesseihimme

  16:45 - 17:00
  4 Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 ohjelma

  4.1 Islannin pääministeri esittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtajakauden ohjelman asiakirja 15/2018

  31.10.18

  09:00 - 10:45
  5 Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

  5.1 Yhteistyöministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 9/2018

  5.2 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2019 budjetiksi B 325/presidiet; C 2/2018

  5.3 Kestävän kehityksen selonteko Pohjoismaiden neuvostolle vuonna 2018 asiakirja 8/2018

  5.4 Yhteistyöministerien rajaeste- ja liikkuvuusselonteko Pohjoismaiden neuvoston istuntoon asiakirja 7/2018

  10:45 - 11:15
  6 Kansainvälinen yhteistyö

  6.1 Puhujavieraat

  11:15 - 12:00
  7 Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot

  7.1 Selonteko kielipoliittisen julistuksen seurannasta ja kansalliset raportit asiakirja 11/2018

  7.2 Selonteko pohjoismaisesta digitalisaatioyhteistyöstä asiakirja 14/2018

  7.3 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta uudeksi ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelmaksi B 322/hållbart

  14:00 - 15:30
  8 Ulkoministerien selonteko

  8.1 Ulkoministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 17/2018

  15:30 - 16:00
  9 Puolustusministerien selonteko

  9.1 Puolustusministerien selonteko 2018, suullinen asiakirja 18/2018

  16:00 - 17:00
  10 Ulko- ja puolustuspolitiikka

  10.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamisesta A 1764/presidiet, muutosehdotus

  10.2 Mietintö jäsenehdotuksesta pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi Pohjois-Amerikassa A 1718/presidiet

  10.3 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sovittelu- ja neuvotteluratkaisun löytämisestä Eurooppaa koettelevaan Katalonian kriisiin A 1765/presidiet

  10.4 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta vahvistetusta pohjoismaisesta kyberpuolustusyhteistyöstä A 1744/presidiet

  17:00 - 17:30
  11 Pohjoismainen identiteetti

  11.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta liputuksesta Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta A 1766/presidiet, muutosehdotus

  11.2 Puheenjohtajiston ehdotus Pohjoismaiden neuvoston kielistä A 1767/presidiet

  17:30 - 18:00
  12 Kestävä kehitys

  12.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta voimasta EU:n metsäpolitiikassa A 1745/hållbart

  12.2 Valiokuntaehdotus Pohjoismaiden äänestä neuvotteluissa, jotka koskevat globaalia YK:n sopimusta luonnon monimuotoisuudestaA 1776/hållbart

  01.11.18

  08:30 - 10:00
  13 Uusien jäsenehdotusten käsittely

  13.1 Jäsenehdotus pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien vahvistamisesta A 1783/hållbart (keskiryhmä)

  13.2 Jäsenehdotus Pohjolan sähköistämisestä A 1775/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.3 Jäsenehdotus pohjoismaisesta poliisiyhteistyöstä kyberrikollisuuden torjumisessa ja teknisessä rikostutkinnassa A 1784/presidiet (konservatiivinen ryhmä)

  13.4 Jäsenehdotus verenluovutuksen sallimisesta seksuaalivähemmistöille A 1788/välfärd (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

  13.5 Jäsenehdotus pohjoismaisesta kriisivalmiudesta A 1782/presidiet (Vapaa Pohjola)

  13.6 Jäsenehdotus pohjoismaisen yksityisoikeudellisen yhteistyön lujittamisesta A 1790/välfärd (keskiryhmä)

  13.7 Jäsenehdotus Pohjoismaiden johtoasemasta kestävän vesiviljelyn ja meritalouden alalla A 1772/hållbart (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.8 Jäsenehdotus aluksissa tehtävistä alkoholitesteistä ja pohjoismaisten satamien alusturvallisuudesta A 1786/tillväxt (konservatiivinen ryhmä)

  13.9 Jäsenehdotus jonka mukaan karkotuksia ei tehtäisi vaarallisiin maihin A 1787/välfärd (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

  13.10 Jäsenehdotus lentäjäkoulutuksesta A 1785/tillväxt (Vapaa Pohjola)

  13.11 Jäsenehdotus pohjoismaisesta roaming-alueesta, joka käsittää myös Färsaaret ja Grönlannin A 1780/tillväxt (keskiryhmä)

  13.12 Jäsenehdotus Pohjolan kehittämisestä syrjäytymisen ehkäisyn edelläkävijäalueeksi A 1774/välfärd (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.13 Jäsenehdotus yhteispohjoismaisen komitean perustamisesta kliinisten tutkimusten eettistä hyväksyntää varten A 1791/kultur (konservatiivinen ryhmä)

  13.14 Jäsenehdotus fossiilisten energialähteiden käytön lopettamisesta Pohjoismaissa A 1789/hållbart (Pohjoismaiden vihreä vasemmisto)

  13.15 Jäsenehdotus ilmastoälykkäästä rakentamisesta Pohjoismaissa A 1781/hållbart (keskiryhmä)

  13.16 Jäsenehdotus Spil Nordisk -hankkeen lanseeraamisesta A 1777/kultur (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.17 Medlemsförslag om planering för sjukvård inom civilt försvar A 1792/välfärd (konservatiivinen ryhmä) [suomennos puuttuu]

  13.18 Jäsenehdotus pohjoismaisesta yhteistyöstä hiilinielujen hyödyntämiseksi ilmastotyön tehostamisessa A 1773/hållbart (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.19 Jäsenehdotus arktisen alueen matkailuklusterista A 1778/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.20 Jäsenehdotus palokuolemien nollatoleranssista A 1779/præsidiet (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  13.21 Jäsenehdotus merenkulun ja terminaalien sähköistämisestä A 1771/tillväxt (sosiaalidemokraattinen ryhmä)

  10:00 - 10:30
  14 Kulttuuri

  14.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Nordic PhD -ohjelman perustamismahdollisuuksien selvittämisestä A 1760/kultur

  14.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaisesta Joutsenmerkistä ruoalle, käsitöille ja muotoilulle A 1736/kultur

  10:30 - 11:00
  15 Lainsäädäntö ja rajaesteet

  15.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta vaikutusten arvioinnista EU:n lainsäädäntöprosessissa A 1743/presidiet

  15.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta kansallisten rajaesteneuvontatoimikuntien perustamisesta Pohjoismaihin A 1733/tillväxt

  11:00 - 11:30
  16 Työmarkkinat

  16.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta merenkulkualan hyvistä työehdoista A 1769/tillväxt

  16.2 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta lentoliikennepolitiikasta A 1716/tillväxt, varauma

  12:30 - 14:00
  17 Hyvinvointi

  17.1 Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelmaksi 2019–2022 B 326/välfärd, varauma

  17.2 Tasa-arvoselonteko 2018 asiakirja 13/2018

  17.3 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta laajennetusta samapalkkaisuustodistuksesta A 1735/välfärd, varauma 1, varauma 2

  17.4 Selonteko pohjoismaisesta sosiaali- ja terveysalan yhteistyöstä 2018 asiakirja 12/2018

  17.5 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyön lisäämisestä A 1752/välfärd

  17.6 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pakollisesta sovittelusta huoltajien erotilanteessa A 1734/välfärd

  14:00 - 14:30
  18 Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat ja vuotuiset toimintakertomukset

  18.1 Tarkastuskomitean toimintakertomus 2018 asiakirja 19/2018

  18.2 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2017 toiminnasta C 4/2018/kk

  18.3 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2017 toiminnasta C 3/2018/kk

  18.4 Mietintö, joka koskee Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikauden 2017 toiminnasta C 5/2018/kk

  18.5 Pohjoismaiden neuvoston vuosikertomus 2017 asiakirja 1/2018

  18.6 Puheenjohtajiston ehdotus muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen A 1770/presidiet

  18.7 Loppuun käsitellyt ja voimaan jätetyt suositukset ja sisäiset päätökset 2018 asiakirja 16/2018

   

   

  14:30 - 14:45
  19 Vaalit 2019

  19.1 Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

  19.2 Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

  19.3 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

  19.4 Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen vaali kaudelle 2019-2020

  14:45 - 14:55
  20 Pohjoismaiden neuvoston ohjelma 2019

  20.1 Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Ruotsista esittelee neuvoston vuoden 2019 ohjelman

  14:55 - 15:00
  21 Istunnon päättäminen

  21.1 Seuraavan istunnon ajankohdan ja paikan vahvistaminen

  Uutiset
  Ohjelma
  Tietoja