88. Jorodd Asphjell (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
88
Henkilö
Speaker role
S-gruppen
Päivämäärä

Først vil jeg takke samarbeidsministeren for svaret på mitt spørsmål. Statsministrene i Norden sier også at det nordiske samarbeidet er veldig fragmentert i dag. Derfor har vi behov for å finne gode prosjekter hvor vi kan samarbeide enda tettere, og det var det denne kronikken også handlet om. Jeg forsto at statsråden ikke var avvisende, men at dette må forankres godt, både innenfor idrettsorganisasjoner og også politisk. Så mitt spørsmål er: Vil statsråden fra Norge ta initiativ til å diskutere dette med de andre samarbeidsministrene og eventuelt komme tilbake til Nordisk råd på en god måte?