194. Matti Vanhanen (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
194
Henkilö
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Päivämäärä

Arvoisa puhemies! Puhun myös autonomisista aseista, joihin ministeri viittasi.

Me kaikki tiedämme sen, että tekoälyä kehitetään maailmassa erittäin laajalla rintamalla. Olisimme sinisilmäisiä, ellemme arvaisi, että näitä tullaan käyttämään myös aseteknologiassa.

Tietojeni mukaan kansainväliset neuvottelut autonomisten asejärjestelmien rajojen määrittämisestä eivät ole edenneet mihinkään. Me tarvitsisimme näiden aseiden kehittämisen rinnalle välttämättä myös kansainvälistä sopimusta, joka määrittää rajoja näiden aseiden kehittämiselle.

Kysyn, ovatko pohjoismaiset ministerit keskustellessaan näiden aseiden kehittämisen tarpeesta keskustelleet myös tarpeesta saada tähän kansainvälistä sääntelyä. Minusta se olisi välttämätöntä. Nimenomaan politiikan tehtävä on edellyttää tätä.

Tämän tyyppisen globaalin työn tekeminen sopisi erittäin hyvin juuri pohjoismaiseen arvomaailmaan.

 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade talman! Jag ska också tala om de autonoma vapnen som ministern hänvisade till.

Vi vet alla att den artificiella intelligensen utvecklas på mycket bred front i världen. Vi vore blåögda om vi inte räknade med att den kommer att användas också i vapenteknologin.

Så vitt jag vet har de internationella förhandlingarna om begränsningar av autonoma vapensystem inte gjort några framsteg. Vi behöver definitivt ett internationellt avtal som sätter gränser för utvecklingen av dessa vapen.

Jag vill fråga de nordiska ministrarna om de också diskuterat behovet av internationell reglering då de diskuterat behovet av att utveckla dessa vapen. Jag tycker det vore nödvändigt. Det är uttryckligen politikens uppgift.

Att arbeta med en sådan här global fråga skulle överensstämma väl med de nordiska värderingarna.