195. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
195
Speaker role
Norges forsvarsminister
Päivämäärä

Det er et veldig godt spørsmål, som vi også jobber med i nordisk sammenheng. Vi har utarbeidet en rapport som går på det med autonome våpen, autonome våpensystemer og også det med kunstig intelligens. I korthet har rapporten anbefalt at man ser videre på dilemmaer, muligheter og begrensninger knyttet til denne typen kapasiteter. Det bør vi også ta inn når vi øver sammen, ha det som en del av den teoretiske bakgrunnen for øvelsene våre i nordisk sammenheng. Vi bør vurdere det med tanke på det grenseoverskridende samarbeidet vårt, hvordan vi kan lovregulere det, hvordan vi på en enkel måte kan ha transparens i Norden på det. Vi har sett på det med tanke på kurs og utdanning. Vi vil gjerne ha kunnskap om denne utviklingen sånn at vi skal vite hva det dreier seg om. Og vi har sagt at det er behov for å jobbe med de juridiske og folkerettslige problemstillingene rundt autonome våpen, rett og slett fordi det på en helt annen måte utfordrer krigens lovgivning, utfordrer folkeretten, utfordrer det internasjonale lovverket vi lener oss på i dag.