196. Annette Lind (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
196
Henkilö
Speaker role
S-gruppens talsperson
Päivämäärä

Tak for det, formand, og tak til den norske forsvarsminister. Den nordiske region er helt særlig på rigtig mange måder. Vores lande minder meget om hinanden med fælles værdier og kultur. Det er en region med rige muligheder for tæt samarbejde, også på forsvarsområdet. Vi står over for mange af de samme udfordringer for at værne om vores region og også om vores lande. Vi ser mange forsøg på angreb på vores demokratier, særlig cyberangreb og misinformation, hvor der er en mere presserende trussel - en trussel, som alle de nordiske lande står over for. Vi har brug for et stærkt samarbejde, både i Norden og uden for, inden for EU og NATO. Det er vigtigt, at vi samarbejder på trods af forskellige alliancer. For selv om vi måske har forskellige politiske holdninger, er vi i hvert fald sikre på, at vi alle sammen gerne vil have demokrati.

Med Ruslands pres og Sveriges og Finlands NATO-tilnærmelser er der afsæt for, at man kan argumentere for, at der er et ændret trusselsbillede i både Østersøregionen og andre steder, og der lægger vi op til flere samarbejdsmuligheder.

Tager man udgangspunkt i Stoltenbergrapportens maritime fokus, kan man få inspiration fra rapportens forslag om opbygning af en fælles nordisk maritim kystvagtstyrke, som ikke har noget med NATOs perspektiv at gøre, men i stedet etablerer en fælles nordisk sømilitær indsatsstyrke. Med Norge og Danmark som lokomotiv kan man sikre, at styrken kan fungere som en integrationsplatform til NATO for den svenske og den finske flåde.

Der vil jeg gerne spørge den norske minister, hvorledes ministeren ser på etablering af en fælles nordisk sømilitær indsats, som selvsagt skal være med til at løse beredskabsopgaver og miljøopgaver.

Dernæst vil jeg gerne spørge ministeren, om han ser det ændrede trusselsbillede, og om han er enig i, at man på forsvarsområdet i højere grad bør samarbejde på nordisk niveau i kampen for at forsvare vores demokrati i den digitale tidsalder, og det, jeg særlig tænker på, er selvfølgelig cyberabgreb.