227. Mikkel Dencker (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
227
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed
Päivämäärä

Tak, fru præsident.

Jeg skal på min gruppes - Nordisk Frihed - vegne også sige, at vi bakker fuldstændig op om den betænkning, som præsidiet har afgivet i den her sag. 

Nordisk Råd og det nordiske samarbejde i det hele taget skal ikke tage stilling til eller engagere sig som mægler i en konflikt mellem catalanske politikere og det øvrige Spanien. Vi ser det som en intern spansk konflikt, og at deltage som mægler, tage stilling til den eller på andre måder engagere sig i den ligger langt uden for det nordiske samarbejdes virkefelt.

Så vi bakker op om præsidiets betænkning.