267. Pål Jonson (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
267
Henkilö
Speaker role
Konservative gruppes talsperson
Päivämäärä

Herr president! Som medlemmar av Nordiska rådet arbetar vi hårt för att åka rörligheten över de nordiska gränserna men inte för allt och inte för alla. Vi har ett växande problem i Norden med internationella stöldligor som använder de nordiska gränserna för att smuggla alkohol, cigaretter, stöldgods och narkotika. Detta kräver att vi intensifierar vårt polisiära samarbete mellan de nordiska länderna. Det har skett viktiga framsteg på detta område under de senaste två åren, och det finns bättre förutsättningar nu för operativt polisiärt samarbete över gränserna. Det finns även långtgående förslag, till exempel en gemensam polisstation mellan Sverige och Norge i gränsområdet Morokulien. Jag tror att det i grunden finns ett starkt stöd för ökade åtgärder för att skydda de nordiska medborgarna mot den stigande brottsligheten. Jag tror att det finns en stark resonansbotten för detta. Jag tror också att det här är frågor som vi kommer att behöva jobba mer med i Nordiska rådet i framtiden.

Den snabbast växande brottslighet som vi har att hantera i Norden är den ökande cyberbrottsligheten. Bara i Sverige har denna typ av brottslighet ökat med över 900 procent under det senaste årtiondet, och utredningsresultaten på detta område ser väldigt dåliga ut. Det har i grunden att göra med att vi saknar resurser och kompetens för att hantera denna typ av it-brottslighet. En speciellt smal sektor när det kommer till it-brottslighet är it-forensisk verksamhet – den brottsutredande verksamhet som man måste ha tillgång till. Mot bakgrund av den trånga sektor som vi har på it-säkerhetsområdet har Konservativa gruppen lagt fram ett förslag om att vi ska öka samarbetet mellan de nordiska länderna på cyberbrottslighetsområdet och inte minst jobba med it-forensik, så att vi kan stötta och stödja varandra.