299. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
299
Henkilö
Speaker role
S-gruppens talsperson
Päivämäärä

Jeg takker for god tilbakemelding på dette forslaget. Som replikanten sier, er det viktig at dette omfavner flere grupper mennesker i samfunnet, og ikke minst gutter som har falt utenfor i både skole og arbeidsliv. Dette er en viktig bit for å skape mindre forskjeller og et større samhold i vår region.