350. Johan Andersson (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
350
Henkilö
Speaker role
S-gruppen
Päivämäärä

Det var ett eldfängt tal! Tack, Daniel - frågan är väldigt enkel att besvara. Du gör en sammanblandning. Socialdemokraterna och LO är inte detsamma. Det är inte en och samma organisation. Vi har mycket täta band, men i det här fallet respekterar vi verkligen partsförhållandet däremellan. Det är mitt enkla svar.