Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Resultaten av unikt nordiskt toppforskningsprogram blev film

15.12.14 | Uutinen
Isfjell og fugler
Valokuvaaja
Silje Bergum Kinsten/norden.org
I samband med att Toppforskningsinititativet TFI avslutades i november, premiärvisades den film som gjorts för att presentera de forskningsprojekt och –program som har finansierats av programmet.

TFI, det nordiska toppforskningsinitiativet, är den största gemensamma forskningsinsatsen som någonsin genomförts inom det nordiska ramverket. Toppforskningsinitiativet fokuserade på forskning och innovation inom områdena klimat, miljö och energi, och förverkligasdes i nära samarbete med industri och näringsliv. TFI inleddes år 2009 och avslutades alltså formellt i november 2014. En del av forskningsprojekten pågår fortfarande.

Mera information om TFI och annan aktuell forskning och verksamhet som berör klimat och miljö kan hittas i webbtidskriften The Nordic way, och filmen om TFI:s arbete och resultat kan du se här.