11.1.
Kulttuuripoliittinen selonteko, asiakirja 15/2019

265
Michael Tetzschner
Puheenvuoro

Neste sak til behandling er 11.2, betenkning over ministerrådsforslag om de nordiske samarbeidsorganenes nordiske finansiering.