11.1.
Kulturpolitisk redogörelse, Dokument 15/2019

265
Michael Tetzschner
Indlæg

Neste sak til behandling er 11.2, betenkning over ministerrådsforslag om de nordiske samarbeidsorganenes nordiske finansiering.

283
Kjell-Arne Ottosson
Indlæg

Herr president! Jag kan bara önska bifall till Marianne Synnes Emblesvågs inlägg om att få med fler ministrar. Det är önskvärt.