11.1.
Kulturpolitisk redogörelse, Dokument 15/2019

265
Michael Tetzschner
Innlegg

Neste sak til behandling er 11.2, betenkning over ministerrådsforslag om de nordiske samarbeidsorganenes nordiske finansiering.