11.3.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta koulutus- ja tutkimus-alan yhteistyöohjelmaksi 2019-2023, B 329/kultur

284
Jorodd Asphjell
Puheenvuoro

Vi fra den sosialdemokratiske gruppen støtter også forslaget om samarbeidsprogrammet innenfor utdanning, men vil likevel påpeke at det mangler noe i programmet – som også utvalgets talsperson nevnt