11.3.
Nefndarálit um ráðherranefndartillögu um samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir 2019–2023, B 329/kultur

283
Kjell-Arne Ottosson
Erindi

Herr president! Jag kan bara önska bifall till Marianne Synnes Emblesvågs inlägg om att få med fler ministrar. Det är önskvärt.

284
Jorodd Asphjell
Erindi

Vi fra den sosialdemokratiske gruppen støtter også forslaget om samarbeidsprogrammet innenfor utdanning, men vil likevel påpeke at det mangler noe i programmet – som også utvalgets talsperson nevnt