11.3.
Betänkande över ministerrådsförslag om samarbetsprogram för utbildning och forskning 2019-2023, B 329/kultur

281
Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Hovedindlæg

Herra forseti. Ég legg hér fram fyrir hönd ráðherranefndar um menntamál og rannsóknir ráðherranefndartillögu um nýja samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar.

284
Jorodd Asphjell
Indlæg

Vi fra den sosialdemokratiske gruppen støtter også forslaget om samarbeidsprogrammet innenfor utdanning, men vil likevel påpeke at det mangler noe i programmet – som også utvalgets talsperson nevnt