12.
Osaaminen ja kulttuuri

12.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta ulkoilun toimintasuunnitelmasta, A 1795/kultur

292
Jorodd Asphjell
Varsinainen puheenvuoro

Utvalget for kunnskap og kultur har diskutert dette forslaget fra Den sosialdemokratiske gruppen, og vi anbefaler Nordisk ministerråd å utvikle en nordisk handlingsplan for friluftsliv.

293
Edmund Joensen
Puheenvuoro

Præsident. Jeg vil starte med at sige tak til udvalget for en god behandling af dette forslag. Mittengruppen bakker op om forslaget om en nordisk handlingsplan for friluftslivet.

12.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta osteopaattien auktorisointijärjestelmästä, A 1808/kultur

12.3.
Valiokuntaehdotus kansanopisto-opiskelijoiden liikkuvuuden ja pohjoismaisen kansanopistoyhteistyön edellytysten parantamisesta, A 1809/kultur

297
Jorodd Asphjell
Varsinainen puheenvuoro

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling.

299
Daniel Riazat
Puheenvuoro

Herr president! Jag tänker inte upprepa vad de båda tidigare talarna sa, men jag håller med i mycket av det.

300
Mikko Kinnunen
Puheenvuoro

Hyvät pohjoismaiset ystävät! Kansanopistot ovat tärkeä osa pohjoismaista koulutusta, kulttuuria ja kansansivistystä.

12.4.
Kohdan 12 äänestykset