12.
Knowledge and culture

12.1.
Consideration of member’s proposal for a Nordic action plan for outdoor recreation, A 1795/culture

292
Jorodd Asphjell
Main speech

Utvalget for kunnskap og kultur har diskutert dette forslaget fra Den sosialdemokratiske gruppen, og vi anbefaler Nordisk ministerråd å utvikle en nordisk handlingsplan for friluftsliv.

293
Edmund Joensen
Presentation

Præsident. Jeg vil starte med at sige tak til udvalget for en god behandling af dette forslag. Mittengruppen bakker op om forslaget om en nordisk handlingsplan for friluftslivet.

12.2.
Consideration of member’s proposal for a joint Nordic authorisation scheme for osteopaths, A 1808/culture

12.3.
Committee proposal for improved conditions for mobility for folk high school students and co-operation between folk high schools in the Nordic Region, A 1809/culture

297
Jorodd Asphjell
Main speech

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling.

300
Mikko Kinnunen
Presentation

Hyvät pohjoismaiset ystävät! Kansanopistot ovat tärkeä osa pohjoismaista koulutusta, kulttuuria ja kansansivistystä.

12.4.
Vote on point 12