292. Jorodd Asphjell (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
292
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Date

Utvalget for kunnskap og kultur har diskutert dette forslaget fra Den sosialdemokratiske gruppen, og vi anbefaler Nordisk ministerråd å utvikle en nordisk handlingsplan for friluftsliv. Komiteen har lenge vært involvert i spørsmål om friluftsliv, for eksempel gjennom anbefalingen om friluftsliv for barn og unge i Norden. Anbefalingen resulterte i rapporten Nordic Outdoor Life, laget av de nordiske friluftslivorganisasjonene.

Rapporten, som ble finansiert av Nordisk ministerråd for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk, og Nordisk barne- og ungdomskomité, danner grunnlaget for komiteens synspunkter på dette området. Rapporten viser tydelig hvilken innvirkning og betydning muligheten for friluftsliv har for folks hverdag, og for viktigheten av å verne om og utvikle friluftsliv både i og utenfor byene for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Komiteen ønsket en presisering om at forskning, som komiteen ser behov for, først og fremst skulle konsentrere seg om å undersøke hvilke barrierer det er for at folk skal søke seg til og drive med friluftsliv, og forslag til hvordan man kan fjerne disse barrierene. Forslaget er knyttet til flere av komiteenes og Nordisk Råds prioriterte temaer: FNs globale bærekraftsmål, bærekraftig turisme, klimaendringer, barn og unge, integrering, folkehelse og forskning. Bærekraftig turisme og barn og unge er også prioriterte temaer i årets islandske presidentskapsprogram for Nordisk ministerråd. Forslaget bør dermed involvere flere sektorer i Nordisk ministerråd. Alt dette gjør at et samlet utvalg for kunnskap og kultur støtter rapporten og medlemsforslaget om en handlingsplan for friluftsliv, og ber plenumsalen gjøre det samme.