12.
Kunnskap og kultur

12.1.
Betänkande om medlemsförslag om nordisk handlingsplan for friluftslivet, A 1795/kultur

292
Jorodd Asphjell
Hovedinnlegg

Utvalget for kunnskap og kultur har diskutert dette forslaget fra Den sosialdemokratiske gruppen, og vi anbefaler Nordisk ministerråd å utvikle en nordisk handlingsplan for friluftsliv.

293
Edmund Joensen
Innlegg

Præsident. Jeg vil starte med at sige tak til udvalget for en god behandling af dette forslag. Mittengruppen bakker op om forslaget om en nordisk handlingsplan for friluftslivet.

12.2.
Betænkning over medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater, A 1808/kultur

12.3.
Utskottsförslag om förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samar-bete mellan folkhögskolor i Norden, A 1809/kultur

297
Jorodd Asphjell
Hovedinnlegg

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling.

298
Anna Kolbrún Árnadóttir
Innlegg

Forseti. Ég vil byrja á því að þakka nefndinni fyrir að taka þetta málefni til meðferðar og fyrir mjög fínar umræður hér í dag.

299
Daniel Riazat
Innlegg

Herr president! Jag tänker inte upprepa vad de båda tidigare talarna sa, men jag håller med i mycket av det.

300
Mikko Kinnunen
Innlegg

Hyvät pohjoismaiset ystävät! Kansanopistot ovat tärkeä osa pohjoismaista koulutusta, kulttuuria ja kansansivistystä.

12.4.
Avstemning punkt 12