299. Daniel Riazat (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
299
Person
Speaker role
Nordisk Grön vänsters talesperson
Date

Herr president! Jag tänker inte upprepa vad de båda tidigare talarna sa, men jag håller med i mycket av det.

Jag tänkte säga att folkbildningen under mer än 150 år har sammanfogats med folkrörelsernas och välfärdsstatens utveckling. Det har varit en nyckelfaktor i byggandet av demokrati och en bärande kraft i utvecklingen av vårt samhällsbygge här i Norden. Genom kombinationen av anpassning och tradition äger folkbildningen samma giltighet i dag som för 150 år sedan.

Nyckeln till framgången är det fria, och frivilliga, livslånga lärandet. Det är en kunskapssyn som bär oss bortom det kapitalistiska systemets krav på nytta av utbildning – folkbildningen bildar människor, inte enbart arbetskraft. Däri ligger dess framgång, och det gör dessutom nytta i samhällsbygget. Folkbildningen har också som uppgift att minska utbildningsklyftor och ge människor möjlighet att påverka sin egen livssituation. Nyckeln till framgången är att folkhögskolan skapar en mötesplats som är till för alla.

För oss i Nordisk grön vänster är det en självklarhet att stärka folkhögskolans ställning och ta bort de gränshinder som finns för de Nordens invånare som vill kunna bilda sig i olika nordiska länder. Därför ställer vi oss bakom förslaget.