4.6.
Jäsenehdotus Magnitski-lakien pohjoismaisesta yhtenäistämisestä, A 1820/presidiet (konservatiivinen ryhmä)

91
Cecilie Tenfjord Toftby
Puheenvuoro

Fru president, kollegor och ärade gäster! Vi i de nordiska länderna lyfter gärna upp mänskliga rättigheter och rättsstaten som viktiga värderingar som beskriver oss själva.

93
Daniel Riazat
Puheenvuoro

Jag tänker inte upprepa vem Sergej Magnitskij var och vad som hände eftersom detta har tagits upp av föregående talare.

94
Gunilla Carlsson
Puheenvuoro

Två stycken har begärt replik, men vi har uppmanats att avsluta på den tid som har begärts. Ni kommer alltså att få fortsätta behandlingen av dessa ärenden i utskotten.