93. Daniel Riazat (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
93
Person
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Jag tänker inte upprepa vem Sergej Magnitskij var och vad som hände eftersom detta har tagits upp av föregående talare. Jag vill däremot nämna det som hände efter det här fallet, och det var att USA som första land började med det som kallades för Magnitsky Act, som innebar att ryska tjänstemän, och politiker också för den delen, som troddes vara inblandade i fallet inte beviljades inresetillstånd till USA, förbjöds att använda landets banksystem etcetera. Vi ska komma ihåg att systemet är till för varje enskilt land för sig och att man inte kan utnyttja olika slags tillgångar och så vidare i just det landet.

Det finns en problematik här. Även om det ibland är bättre att införa sanktioner gentemot individer och företag som kränker mänskliga rättigheter och som är inblandade i till exempel terrororganisering finns det också faror i detta, och det är när det rör sig i gränslandet mellan straff och sanktioner. Sammanblandningen blir problematisk på så sätt att straff – och detta tror jag att vi alla håller med om – är något som bör utdelas utifrån en rättssäker process genom våra domstolar och vårt rättsväsen. I det här fallet är det inte riktigt på det sättet.

Det finns också en annan fara med det här som jag tycker är viktig, och det är att det blir olika måttstockar. I dag har exempelvis USA sanktioner mot vissa länder men säljer mycket vapen till Saudiarabien. Detta gör för övrigt också ett antal av våra länder. Därför måste lagstiftningen vara på ett sätt som gör att det inte blir olika måttstockar. Olika skurkstater ska behandlas på samma sätt.

Kraven på bevisning i de existerande fallen har varit väldigt låga, vilket är problematiskt. Därför måste de stärkas. Risken är också att de riktiga ansvariga, det vill säga de som är högst upp i hierarkin, inte sätts dit, utan det blir dem som är lägre ned.

Vi ser med spänning fram emot fortsatta diskussioner i frågan.