4.6.
Medlemsförslag om nordisk samordning ifråga om Magnitskij-lagstiftning, A 1820/presidiet (Den konservativa gruppen)

91
Cecilie Tenfjord Toftby
Inlägg

Fru president, kollegor och ärade gäster! Vi i de nordiska länderna lyfter gärna upp mänskliga rättigheter och rättsstaten som viktiga värderingar som beskriver oss själva.

92
Magnus Ek
Inlägg

President! Tack till Konservativa gruppen för ett mycket bra medlemsförslag!

93
Daniel Riazat
Inlägg

Jag tänker inte upprepa vem Sergej Magnitskij var och vad som hände eftersom detta har tagits upp av föregående talare.

94
Gunilla Carlsson
Inlägg

Två stycken har begärt replik, men vi har uppmanats att avsluta på den tid som har begärts. Ni kommer alltså att få fortsätta behandlingen av dessa ärenden i utskotten.