91. Cecilie Tenfjord Toftby (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
91
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Fru president, kollegor och ärade gäster! Vi i de nordiska länderna lyfter gärna upp mänskliga rättigheter och rättsstaten som viktiga värderingar som beskriver oss själva. Det ska vi vara stolta över. Men mänskliga rättigheter är inte ett naturgivet tillstånd. Inte heller är det självklart att rättsstaten i alla lägen skyddar sina invånare mot kriminella handlingar. Det finns även skurkstater som direkt eller indirekt medverkar till att mänskliga rättigheter helt åsidosätts. I det läget måste det globala samhället kliva in och göra det som vi här inne tycker är självklart, att stå upp för och se till att mänskliga rättigheter skyddas och ge dem som inte skyddas av sin egen stat ett hopp om att rättvisa ändå kan skipas.

Sergej Magnitskij var en rysk advokat och visselblåsare som avslöjade korruption och ekonomisk brottslighet i Ryssland. Med omfattande dokumentation och tunga bevis försökte han synliggöra att offentliga tjänstemän stal från det ryska folket. Hur belönades han? I stället för att de skyldiga straffades blev han själv oskyldigt åtalad, kastad i fängelse och torterad. Han blev nekad vård och dog slutligen i fängelset. Det är svårt att se Magnitskijs öde är något annat än en direkt konsekvens av ett korrupt ryskt rättssystem.

Sergej Magnitskij är ett exempel. Tyvärr utsätts människor i olika länder varje dag för samma maktmissbruk. Men världssamfundet har makt att göra något åt det. USA införde redan 2012, som en reaktion på Magnitskijs öd,e en lagstiftning som möjliggör sanktioner, till exempel att frysa bankkonton och neka inresa. EU har i dag liknande möjligheter, men att införa sanktioner mot individer på grund av enskilda händelser har visat sig vara svårt med nuvarande regelverk. Detta måste vi ändra på. En process pågår inom EU för att komma till rätta med bristerna, men det finns stater som blockerar arbetet. Men ett samlat Norden har en hög röst, hög nog att göra skillnad.

Vi från Konservativa gruppen föreslår därför att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att driva på för en gemensam Magniskijlagstiftning i EU. Men om detta inte lyckas måste vi ha en blan B. Därför föreslår vi ett parallellt arbete för införande av nationella Magnitskijlagstiftningar i samtliga nordiska länder. Vill vi i Norden se oss själva som förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter är det vår skyldighet att stå upp för människor också utanför våra gränser. Vi får inte låta ängslighet stoppa oss från att göra det som vi alla här inne vet är rätt.

Jag hoppas och tror att samtliga medlemmar i Nordiska rådet rakryggat ställer sig bakom vårt medlemsförslag om en Magnitskijlagstiftning för mänskliga rättigheter och en rättsstat som vi alla kan vara stolta över.