70. Jette Gottlieb (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
70
Speaker role
Nordisk grön vänsters talsperson
Date

Tak. Vores gruppe stiller sig også positivt over for forslaget, men vi er dog klar over, at der skal en hel del mere til, hvis man skal reducere CO2-udslippet fra bygningsområdet. Der er mange faktorer i det, men en af de vigtige er, at de bygningshåndværkere, der faktisk skal udføre udarbejdet, skal oplæres i andre måder at bygge på. Det vigtige er, at de, som udfører tingene med deres hænder, ved, hvordan det skal gøres. Det kræver, at man ændrer på uddannelserne til håndværker i de enkelte nordiske lande, og det kræver også, at der kommer efteruddannelse til de lærere, der skal lære de pågældende håndværkere de nye produktionsmetoder. Det er ikke nok at sætte nogle CO2-begrænsningsmål, men det er selvfølgelig en begyndelse.