Päiväjärjestys

  29.10.19

  14:15 - 16:15

  2.
  Pohjoismainen huippukokous

  14:15 - 16:15

  2.1.
  Teemakeskustelu Pohjoismaiden pääministerien johdolla aiheesta ”Kuinka pohjoismaisella yhteiskuntamallilla voidaan kehittää ja edistää kestävää muutosta?”

  • Pystyvätkö nykyiset kansanliikkeet ja poliittiset puolueet vastaamaan muutokseen kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin vai tarvitaanko uutta ajattelua?
  • Lähtökohtana sosiaalisen vuoropuhelun tarve ja uusien kansan- ja nuorisoliikkeiden sekä ruohonjuuritason toiminnan demokraattinen sitouttaminen ilmastonmuutokseen.
  Lue koko pöytäkirja

  16:30 - 17:30

  4.
  Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

  Lue koko pöytäkirja

  30.10.19

  09:00 - 11:00

  5.
  Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

  5.7.
  Kohdan 5 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  11:00 - 11:30

  6.
  Ministerineuvoston selonteot

  16:00 - 17:00

  11.
  Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot

  11.5.
  Kohdan 11 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  17:00 - 17:45

  12.
  Osaaminen ja kulttuuri

  12.4.
  Kohdan 12 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  17:45 - 18:30

  13.
  Hyvinvointi

  13.4.
  Kohdan 13 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  31.10.19

  08:30 - 09:30

  14.
  Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

  Lue koko pöytäkirja

  10:30 - 11:30

  16.
  Kestävä Pohjola

  16.5.
  Kohdan 16 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  12:30 - 14:00

  17.
  Kasvu ja kehitys

  17.7.
  Kohdan 17 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  14:00 - 14:30

  18.
  Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat ja vuotuiset toimintakertomukset

  18.9.
  Kohdan 18 äänestykset

  Lue koko pöytäkirja

  14:30 - 14:45

  19.
  Vaalit 2020

  19.1.
  Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

  19.2.
  Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

  19.3.
  Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

  19.4.
  Pohjoismaiden Investointipankin tarkastuskomitean jäsenten vaali

  31.10.19 | Uutinen

  Vision toteutuksessa panostettava kieliin ja kulttuuriin

  Pohjoismainen kulttuuri ja keskinäinen kielten ymmärtäminen on nostettava keskiöön, jos Pohjolasta halutaan tehdä vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tätä mieltä olivat Pohjoismaiden kulttuuriministerit kokouksessaan Tukholmassa keskiviikkon...

  31.10.19 | Uutinen

  Joutsenmerkityt tuotteet ohjaavat markkinoita kestävämpään suuntaan

  Pohjoismaisen ympäristömerkinnän Joutsenmerkin tuoteryhmiä pitäisi laajentaa. Näin linjaa Pohjoismaiden neuvosto. Joutsenmerkityt elektroniikkatuotteet auttaisivat jarruttamaan nopeasti kasvavaa elektronisen jätteen määrää.

  20.02.20 | Tiedot

  Tietoa Pohjoismaiden neuvoston istunnoista

  Yleiskokous on Pohjoismaiden neuvoston korkein päättävä elin. Varsinainen istunto järjestetään neuvoston puheenjohtajamaassa viikolla 44 ja muut istunnot neuvoston valiokuntakokousten yhteydessä. Istunnot ovat ainutlaatuisia foorumeja, jossa Pohjoismaiden parlamentaarikot keskustelevat ...