Päiväjärjestys

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Pohjoismainen huippukokous

14:15 - 16:15

2.1.
Teemakeskustelu Pohjoismaiden pääministerien johdolla aiheesta ”Kuinka pohjoismaisella yhteiskuntamallilla voidaan kehittää ja edistää kestävää muutosta?”

  • Pystyvätkö nykyiset kansanliikkeet ja poliittiset puolueet vastaamaan muutokseen kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin vai tarvitaanko uutta ajattelua?
  • Lähtökohtana sosiaalisen vuoropuhelun tarve ja uusien kansan- ja nuorisoliikkeiden sekä ruohonjuuritason toiminnan demokraattinen sitouttaminen ilmastonmuutokseen.
Lue koko pöytäkirja

16:30 - 17:30

4.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

Lue koko pöytäkirja

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

5.7.
Kohdan 5 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

11:00 - 11:30

6.
Ministerineuvoston selonteot

16:00 - 17:00

11.
Ministerineuvoston ehdotukset ja selonteot

11.5.
Kohdan 11 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

17:00 - 17:45

12.
Osaaminen ja kulttuuri

12.4.
Kohdan 12 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

17:45 - 18:30

13.
Hyvinvointi

13.4.
Kohdan 13 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

Lue koko pöytäkirja

10:30 - 11:30

16.
Kestävä Pohjola

16.5.
Kohdan 16 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

12:30 - 14:00

17.
Kasvu ja kehitys

17.7.
Kohdan 17 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

14:00 - 14:30

18.
Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat ja vuotuiset toimintakertomukset

18.9.
Kohdan 18 äänestykset

Lue koko pöytäkirja

14:30 - 14:45

19.
Vaalit 2020

19.1.
Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

19.2.
Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

19.3.
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

19.4.
Pohjoismaiden Investointipankin tarkastuskomitean jäsenten vaali

31.10.19 | Uutinen

Vision toteutuksessa panostettava kieliin ja kulttuuriin

Pohjoismainen kulttuuri ja keskinäinen kielten ymmärtäminen on nostettava keskiöön, jos Pohjolasta halutaan tehdä vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tätä mieltä olivat Pohjoismaiden kulttuuriministerit kokouksessaan Tukholmassa keskiviikkon...

31.10.19 | Uutinen

Joutsenmerkityt tuotteet ohjaavat markkinoita kestävämpään suuntaan

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän Joutsenmerkin tuoteryhmiä pitäisi laajentaa. Näin linjaa Pohjoismaiden neuvosto. Joutsenmerkityt elektroniikkatuotteet auttaisivat jarruttamaan nopeasti kasvavaa elektronisen jätteen määrää.

20.02.20 | Tiedot

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston istunnoista

Yleiskokous on Pohjoismaiden neuvoston korkein päättävä elin. Varsinainen istunto järjestetään neuvoston puheenjohtajamaassa viikolla 44 ja muut istunnot neuvoston valiokuntakokousten yhteydessä. Istunnot ovat ainutlaatuisia foorumeja, jossa Pohjoismaiden parlamentaarikot keskustelevat ...