Päiväjärjestys

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Pohjoismainen huippukokous

14:15 - 16:15

2.1.
Toppmöte mellan Nordiska rådets medlemmar de nordiska statsministrarna om temat: Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?

  • Debatten handlar bland annat om hur folk- och ungdomsrörelser samt politiska partier kan svara mot de växande kraven på grön omställning.

16:15 - 16:30

3.
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 ohjelma

16:15 - 16:30

3.1.
Tanskan pääministeri esittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden ohjelman

16:30 - 17:30

4.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Yhteistyöministerien ehdotukset ja selonteot

5.1.
Yhteistyöministerien selonteko vuodesta 2019, suullinen

5.2.
Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision ja strategisten priorisointien esittely, yhteistyöministerit

5.7.
Äänestys, kohta 5

11:30 - 12:00

7.
Kansainvälinen yhteistyö

7.1.
Kansainväliset puhujavieraat

14:00 - 15:15

8.
Ulkoministerien selonteko

8.1.
Ulkoministerien selonteko 2019, suullinen

15:15 - 15:30

9.
Yhteiskuntaturvallisuus

9.1.
Puheenjohtajiston ehdotus Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuusstrategiasta

9.2.
Äänestys, kohta 9

15:30 - 16:00

10.
Puolustusministerien selonteko

10.1.
Puolustusministerien selonteko 2019, suullinen

16:00 - 17:00

11.
Ministerineuvoston selonteot

11.5.
Äänestys, kohta 11

17:00 - 17:45

12.
Kulttuuri

12.4.
Äänestys, kohta 12

17:45 - 18:30

13.
Hyvinvointi

13.4.
Äänestys, kohta 13

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

09:30 - 10:30

15.
Ajankohtaiskeskustelu ilmastosta

15.1.
Michael Tjernströmin puheenvuoro

15.2.
Ajankohtaiskeskustelu ilmastosta

10:30 - 11:30

16.
Kestävä Pohjola

16.5.
Äänestys, kohta 16

12:30 - 14:00

17.
Kasvu ja kehitys

17.7.
Äänestys, kohta 17

14:00 - 14:30

18.
Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat ja vuotuiset toimintakertomukset

18.2.
Puheenjohtajiston ehdotus työjärjestyksen pykälien 44, 65 ja 83 muuttamiseksi

18.3.
Tarkastuskomitean kertomus vuoden 2019 toiminnasta

18.7.
Pohjoismaiden neuvoston vuosikertomus 2018

18.8.
Loppuun käsitellyt ja voimaan jätetyt suositukset ja sisäiset päätökset 2019

18.9.
Äänestys, kohta 18

14:30 - 14:45

19.
Vaalit 2020

19.1.
Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali

19.2.
Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ja tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali

19.3.
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali

19.4.
Pohjoismaiden Investointipankin tarkastuskomitean jäsenten vaali

19.5.
Äänestys, kohta 19

14:45 - 14:55

20.
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 ohjelma

20.1.
Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Islannista esittelee neuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden ohjelman

14:55 - 15:00

21.
Istunnon päättäminen

21.1.
Seuraavan istunnon ajan ja paikan vahvistaminen

15.10.19 | Uutinen

Pohjoismaiden parlamentaarikot ja pääministerit kohtaavat ilmastohuippukokouksessa

Pohjoismaiden parlamentaarikot, pääministerit ja joukko muita ministereitä kohtaavat Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa 29.–31. lokakuuta. Asialistan pääkohtina ovat ilmasto ja kestävä kehitys, mutta myös turvallisuusasioita painotetaan. Vieraspuhujana on Ruotsin arvostetuim...

07.10.19 | Uutinen

Nuorilla on vaikutusvaltaa pohjoismaiseen yhteistyöhön

Pohjoismaisten nuorisopoliitikkojen ääntä kuullaan, ja sillä on pohjoismaisessa yhteistyössä keskeinen asema. Tätä mieltä on Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentti Barbara Gaardlykke Apol, joka odottaa jo Pohjoismaiden neuvoston tulevaa istuntoa ja kiittelee ilmaston nostamista ist...

14.10.19 | Tiedot

Praktiska upplysninger om Nordiska rådets session 2019

Här hittar du praktiska upplysninger inför Nordiska rådets session i Stockholm.