99. Gunilla Carlsson (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
99
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Päivämäärä

Det var bra att du tog upp detta, så att alla känner sig trygga. Sedan har vi alla ett ansvar, kanske framför allt vi som sitter som ordförande för mötet, att hålla tiderna. Vi får alltså se till att respektera det.

Då gör vi så att båda samarbetsministrarnas redogörelser tas upp i ett svep. Plenarförsamlingen behandlar dock först redogörelsen om 2019 och därefter presentationen av den nya visionen. Kan vi förfara på det sättet? Jag finner att så är fallet.