137. Anna Hallberg (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
137
Henkilö
Speaker role
Sveriges samarbejdsminister
Päivämäärä

Det här är en fråga som har kommit upp vid ett par tillfällen under den här debatten. Jag är ny som minister, men jag har läst på lite grann och förstått att det har varit en viktig fråga för Färöarna länge – och att man nu har närmat sig en punkt där den i princip ska avskrivas som olösbar. Någonstans måste vi förhålla oss till det länderna emellan. Jag vill dock bara poängtera att jag förstår att det har varit en väldigt lång process.