143. Linda Ylivainio (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
143
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Päivämäärä

Fru president! Tack, danske statsministern, för svaret!

Hallå Norden! Våra medborgare ropar på konnektivitet, mobilitet, gränsöverskridande transportlösningar och digitaliseringens möjligheter. Alla som orkar lägga örat mot rälsen hör detta rop, men inte Ministerrådet. Vi parlamentariker har mycket på vår agenda. Det är inte oss ni negligerar. Ni negligerar våra gemensamma uppdragsgivare, nämligen de nordiska folken som just ropar på detta.

Det finns en norsk professor, Berit Åhs, som tar upp ett antal tekniker. En av dem är osynliggörande. Om vi inte vet vad det innebär kan vi alla googla det.