204. Pekka Haavisto (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
204
Henkilö
Speaker role
Finlands udenrigsminister
Päivämäärä

Jag har just diskuterat detta med den spanska utrikesministern Borrell som är Europeiska unionens kommande höga representant. Detta är förstås något som han följer mycket noggrannt. Jag frågade också vilka slags lagliga processer som följer och vilka slags möjligheter de människor som är fängslade har. Det finns förstås europeiska institutioner som de kan utnyttja och så vidare, men det är viktigt att det går till på ett lagligt sätt.