262. Kjell-Arne Ottosson (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
262
Speaker role
Utskottet för kunskap och kulturs talesperson
Päivämäärä

President! Jag vill börja med att tacka statsrådet för en bra redogörelse för hur det nordiska kultursamarbetet har framskridit sedan 2013.

Redogörelsen har kommit till som ett resultat av en rekommendation från Nordiska rådet. Vi ansåg att en sådan kunde tjäna bra som en tillbakablick över de år som har varit men även som ett startskott för det som ska bli det nordiska kultursamarbetets nya samarbetsprogram.

Vi i utskottet konstaterar att redogörelsen svarar på de flesta frågor som utskottet ställde i samband med rekommendationen. Det gäller bland annat hur det tvärsektoriella samarbetet, språksamarbetet, det internationella samarbetet och mediesamarbetet har utvecklat sig under åren från 2013 fram till nu.

Redogörelsen visar även att den nu gällande strategin har skapat en riktning och tydlighet i kultursamarbetets institutioner och program. De fem temaområdena har präglat hela det nordiska kultursamarbetet. Redogörelsen ger dock inte svar på den fråga som rör samspelet mellan det nordiska, det nationella, det regionala och det lokala.

De nordiska kulturministrarna genomförde i maj 2018, inom ramen för det svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet, ett kulturpolitiskt toppmöte om hur samverkan mellan nivåerna kan stärkas. I slutsatserna från mötet pekades på behovet av fortsatta möten mellan dessa nivåer och av en nordisk samordnande aktör som har förmåga att fånga upp och möjliggöra effektiva behovsdrivna samarbeten på alla nivåer i det nordiska systemet.

President! Avslutningsvis hade det varit intressant att få veta hur de nordiska kulturministrarna ämnar följa upp toppmötets slutsatser.