277. Michael Tetzschner (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
277
Speaker role
Nordisk Råds Præsident
Päivämäärä

Takk for det. Jeg vil gjerne ha salen med på følgende dilemma fordi vi er i ferd med å renne ut for tid: Vi har ytterligere votering i saken og to redegjørelser i tillegg, og vi må prøve å respektere den ytre rammen for tiden. Mitt forslag er at vi nå setter strek. Vi har tre inntegnede, de tar vi ferdig. Når vi setter strek, blir det ikke replikkadgang, og så kommer vi videre. Kan man godta det? Ja. Da har vi de tre siste inntegnede.