413. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
413
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Vi har gått gjennom og sett på dette, men frarådelsen har vært ganske klar og tydelig fra fagmiljøene med hensyn til å ha en felles pris. Og hvis fagmiljøene selv ikke ønsker en slik felles pris, synes jeg vi skal lytte til dem og opprettholde filmprisen slik den er i dag.