413. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
413
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Vi har gått gjennom og sett på dette, men frarådelsen har vært ganske klar og tydelig fra fagmiljøene med hensyn til å ha en felles pris. Og hvis fagmiljøene selv ikke ønsker en slik felles pris, synes jeg vi skal lytte til dem og opprettholde filmprisen slik den er i dag.