14.1.
Norjan pääministeri esittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajakauden ohjelman vuodeksi 2022, asiakirja 15/2021

281
Simon Holmström
Vastauspuheenvuoro

President! Världen håller på att förlora kampen mot klimatförändringarna. Vad gör Norden? Man producerar fina ord på papper. Men hur mycket är de här orden egentligen värda sist och slutligen?

283
Puheenvuoro

Tak. Det er sidste taler. Kære nordiske venner, kære norske venner. Tak for fremlæggelsen af et ambitiøst program med nogle rigtig gode fokusområder.