315. (Inlägg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
315
Vieraspuhuja
Kathy Lien
Speaker role
Nordisk grön vänster
Päivämäärä

Hvert tredje sekund blir et barn tvangsgiftet bort i verden. Årets tv-aksjon i Norge gikk til Plan Internationals arbeid for å bekjempe barneekteskap. To av årsakene til at barneekteskap fortsatt finnes, er fattigdom og mangel på skole. De brutale konsekvensene av at unge jenter blir fratatt retten til å bestemme over eget liv, ikke får gå på skole og blir giftet bort under tvang, er at de blir gravide altfor tidlig og mange får store fødselsskader og psykiske traumer. De blir ansett som skitne og blir utstøtt fra sitt samfunn.

Plan International skal bekjempe barneekteskap gjennom å sørge for at jenter får bli i skolen og får yrkesutdanning, oppfølging og beskyttelse. De skal jobbe med holdningsskapende arbeid i lokalsamfunn og gi de utsatte medisinsk hjelp og oppfølging. Under koronapandemien har jentenes situasjon blitt verre og antall barneekteskap har økt.

Barneekteskap setter jenters helse og liv i fare, er til hinder for likestilling og opprettholder fattigdom. Skal vi få til en forandring for verdens jenter, må barneekteskap bekjempes. Jeg er glad for den identifisering og utredning av problemet som vises til her, men det må også handling til. Dette er et stort globalt problem, men som nevnt tidligere, at vi kan hjelpe de som tilhører Norden å komme tilbake hit, er også en viktig sak.

Nordisk grønt venstre vil gi sin tilslutning til at alle midler tas i bruk i denne kampen, og vi vil herved støtte dette forslaget.