Päiväjärjestys

02.11.21

14:00 - 14:15

1.
Istunnon avaaminen

1.1.
Osallistujaluettelon hyväksyminen

11:00 - 11:05

1.2.
Päiväjärjestyksen hyväksyminen

14:00 - 14:15

1.3.
73. istunnon kulkua koskevien sääntöjen hyväksyminen 2021, asiakirja 2b/2021

14:15 - 15:15

2.
Ulkoministereiden selonteko

14:15 - 15:15

2.1.
Ulkoministerien selonteko, suullinen, asiakirja 8/2021

15:15 - 16:15

3.
Ulkopolitiikka

15:15 - 16:15

3.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta yhteistyöstä EU:n arktisen strategian laadinnan yhteydessä, A 1876/presidiet

15:15 - 16:15

3.2.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta arktiseksi yhteistyöohjelmaksi 2022–2024, B 336/presidiet

15:15 - 16:15

3.3.
Jäsenehdotus Pohjoismaiden välisestä koordinoinnista liittyen maiden suhteisiin Kiinan kansantasavallan kanssa, A 1855/presidiet

15:15 - 16:15

3.4.
Jäsenehdotus, joka koskee tiedonvaihtoa autoritaarisissa ja ei-demokraattisissa valtioissa järjestettävistä suurista kansainvälisistä tapahtumista ja yhteispohjoismaista näkökulmaa niihin, A 1884/presidiet

15:15 - 16:15

3.5.
Äänestys

16:15 - 17:00

4.
Puolustusministereiden selonteko

16:15 - 17:00

4.1.
Puolustusministerien selonteko, suullinen, asiakirja 9/2021

17:00 - 17:30

5.
Yhteistyöministerien selonteot

17:00 - 17:30

5.1.
Yhteistyöministerien suullinen selonteko

17:00 - 17:30

5.2.
Rajaesteselonteko

17:30 - 18:15

6.
Yhteistyöministerien ehdotukset

11:30 - 12:00

6.1.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetiksi 2022, B 314/presidiet

11:30 - 12:00

6.2.
Äänestys

03.11.21

09:00 - 09:30

7.
Yhteistyöministerien selonteot

09:00 - 09:30

7.1.
Lasten ja nuorten näkökulman selonteko, asiakirja 13/2021

09:00 - 09:30

7.2.
Tasa-arvoselonteko, asiakirja 20/2021

09:30 - 10:00

8.
Kansainvälinen yhteistyö – vieraiden puheenvuoro

10:00 - 11:15

9.
Yhteiskuntaturvallisuus Pohjoismaissa

17:00 - 18:15

9.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta vapaan liikkuvuuden säilyttämisestä Pohjoismaissa kriisitilanteissa, A 1850/presidiet

17:00 - 18:15

9.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden turvallisuuden lisäämisestä kyberhyökkäysten torjumiseksi, A 1885/presidiet

17:00 - 18:15

9.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta varautumisyhteistyöstä, A 1866/presidiet

17:00 - 18:15

9.4.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pääministerien neuvonpitoryhmän ja kriisivalmiuskomitean perustamisesta, A 1883/presidiet

17:00 - 18:15

9.5.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta varmuusvarastosta kriisitilanteita varten, A 1882/presidiet

17:00 - 18:15

9.6.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta rokotetuotannosta, A 1871/välfärd

17:00 - 18:15

9.7.
Äänestys

14:00 - 14:20

11.
Kansainvälinen puhujavieras, NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg

15:00 - 17:00

13.
Huippukokous pääministerien kanssa

15:00 - 17:00

13.1.
Keskusteluasiakirja Pohjoismaiden neuvoston huippukokoukseen 2021, asiakirja 4/2021

17:00 - 17:15

14.
Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan puheenjohtajakauden ohjelma 2022

17:00 - 17:15

14.1.
Norjan pääministeri esittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston Norjan-puheenjohtajakauden ohjelman vuodeksi 2022, asiakirja 15/2021

04.11.21

08:45 - 09:30

15.
Uusien jäsenehdotusten ensimmäinen käsittely

08:45 - 09:30

15.1.
Medlemsforslag om certificeringsordning for bæredygtig turisme, A 1893/vækst, fremlagt af Den Socialdemokratiske gruppe

08:45 - 09:30

15.2.
Medlemsförslag om att godkänna studentrabatter på resor i hela Norden, A 1891/tillväxt, fremlagt af Midtergruppen

08:45 - 09:30

15.3.
Medlemsförslag om en nordisk, digital plattform för betalningar inom och mellan länderna, A 1897/vekst, fremlagt af Den Konservative gruppe

08:45 - 09:30

15.4.
Medlemsförslag om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden, A 1896/välfärd, fremlagt af Nordisk Grønt Venstre

08:45 - 09:30

15.5.
Medlemsforslag om Venskabsskoler og venskaber mellem uddannelsesinstitutio-ner, A 1880/kultur, fremlagt af Nordisk Frihed

08:45 - 09:30

15.6.
Äänestys

09:00 - 09:45

16.
Hyvinvointi Pohjolassa

09:00 - 09:45

16.1.
Ministerineuvoston selonteko terveys- ja sosiaalialan pohjoismaisesta yhteistyöstä

09:00 - 09:45

16.2.
Mietintö, joka koskee Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelmaa 2022–2024, B337/tillväxt

09:00 - 09:45

16.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisten lähetystöjen yhteistyön lisäämisestä kunniasorron kohteeksi joutuvien lasten ja nuorten auttamiseksi kotiinpaluussa, A 1816/välfärd

09:00 - 09:45

16.4.
Äänestys

10:15 - 11:00

17.
Työelämä Pohjolassa

09:45 - 10:30

17.1.
Ministerineuvoston selonteko tulevaisuuden työelämää koskevasta pohjoismaisesta hankkeesta 2017–2021

09:45 - 10:30

17.2.
Mietintö, joka koskee Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelmaa 2022–2024, B337/tillväxt

09:45 - 10:30

17.3.
Valiokuntaehdotus tulevaisuuden työelämästä Pohjoismaissa (Future of Work), A 1869/tillväxt

09:45 - 10:30

17.4.
Äänestys

11:00 - 11:45

18.
Kasvu ja kehitys Pohjolassa

10:30 - 11:15

18.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjolan lentojen 5 %:n biopolttoainepitoisuudesta, A 1867/tillväxt, varauma

10:30 - 11:15

18.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisista reaaliaikaisista pankkipalveluista, A 1864/tillväxt

10:30 - 11:15

18.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden valtiontukisäännöistä, A 1800/tillväxt

10:30 - 11:15

18.4.
Äänestys

11:45 - 12:30

19.
Osaaminen ja kulttuuri Pohjoismaissa

11:15 - 12:00

19.1.
Valiokuntaehdotus koulutusalan digitaalisista ratkaisuista, A 1861/kultur

11:15 - 12:00

19.2.
Valiokuntaehdotus Lisää pohjoismaisuutta kouluihin -aloitteesta, A 1888/kultur

11:15 - 12:00

19.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta geoblokkauksen vähentämisestä, A 1865/kultur

11:15 - 12:00

19.4.
Äänestys

13:30 - 14:15

20.
Kestävä Pohjola

13:30 - 14:15

20.1.
Valiokuntaehdotus nuorten biodiversiteetti- ja ilmastorahastosta, A 1862/hållbart, varauma

13:30 - 14:15

20.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta strategiasta tuulivoimaloiden purkamiseksi ja tuulivoimateollisuuden jätteen kierrättämiseksi, A 1852/hållbart

13:30 - 14:15

20.3.
Valiokuntaehdotus Pohjoismaiden yhteisestä NORM-jätteen loppusijoituspaikasta, A 1860/hållbart

13:30 - 14:15

20.4.
Äänestys

14:15 - 15:15

21.
Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat

14:15 - 15:15

21.1.
Puheenjohtajiston ehdotus, joka koskee Pohjoismaiden neuvoston EU-toimistoa, A 1844/presidiet

14:15 - 15:15

21.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta saamelaisten edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa, A 1870/presidiet

14:15 - 15:15

21.3.
Puheenjohtajiston ehdotus muutoksista Pohjoismaiden neuvoston työjärjestykseen 2021, A 1887/presidiet

14:15 - 15:15

21.4.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sopimusten tulkinnasta pohjoismaisessa oikeudessa, A 1829/presidiet

14:15 - 15:15

21.5.
Äänestys

15:15 - 15:30

22.
Pohjoismaiden neuvoston kertomukset

15:15 - 15:30

22.1.
Tarkastuskomitean toimintakertomus 2021, asiakirja 18/2021

15:15 - 15:30

22.2.
Mietintö, joka koske valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2020 toiminnasta, C 3/2021

15:15 - 15:30

22.3.
Mietintö, joka koskee valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2020 toiminnasta, C 4/2021/kk

15:15 - 15:30

22.4.
Mietintö, joka koskee valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilikauden 2020 toiminnasta, C 5/2021/kk

15:15 - 15:30

22.5.
Pohjoismaiden neuvoston vuosikertomus 2020, asiakirja 1/2021

15:15 - 15:30

22.6.
Loppuun käsitellyt ja voimaan jätetyt suositukset ja sisäiset päätökset 2021, asiakirja 16/2021

15:15 - 15:30

22.7.
Äänestys

15:30 - 15:45

23.
Vaalit 2021

15:30 - 15:45

23.1.
Pohjoismaiden neuvoston presidentin ja varapresidentin vaali, asiakirja 19/2021

15:30 - 15:45

23.2.
Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien sekä tarkastuskomitean puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vaali, asiakirja 19/2021

15:30 - 15:45

23.3.
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston, valiokuntien ja komiteoiden jäsenten vaali, asiakirja 19/2021

15:30 - 15:45

23.4.
Pohjoismaiden Investointipankin tarkastuskomitean jäsenten vaali, asiakirja 19/2021

15:30 - 15:45

23.5.
Äänestys

15:45 - 15:55

24.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen puheenjohtajakauden ohjelma 2022

15:45 - 15:55

24.1.
Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Suomesta esittelee Pohjoismaiden neuvoston Suomen-puheenjohtajakauden ohjelman vuodeksi 2022, asiakirja 14/2021

15:55 - 16:00

25.
Istunnon päättäminen

15:55 - 16:00

25.1.
Seuraavan istunnon ajan ja paikan vahvistaminen

28.09.21 | Uutinen

Toimittajat – aika akkreditoitua Pohjoismaiden neuvoston istuntoon

Toimittajat voivat nyt akkreditoitua Pohjoismaiden neuvoston 73. istuntoon, joka pidetään Kööpenhaminassa 1.–4. marraskuuta 2021. Alla olevan linkin kautta voi akkreditoitua sekä istuntoon että Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuuteen. Tämän vuoden istunto järjestetään fyysis...

18.09.21 | Uutinen

”Vahva yhteisymmärrys pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä”

Arktis, Itämeri ja kyberiskut olivat asialistalla, kun Pohjoismaiden neuvosto järjesti Kööpenhaminassa torstaina puolustuskonferenssin. Konferenssi osoitti, että Pohjoismailla on vahva yhteisymmärrys turvallisuus- ja puolustusasioista, tiivisti Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti An...

14.10.21 | Tiedot

Käytännön tietoa Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 istunnosta

Täältä löydät käytännön tietoa Pohjoismaiden neuvoston Kööpenhaminan-istunnosta.