153. Staffan Eklöf (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
153
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Jag är ledsen att jag inte kan lösa problemet här och nu. Men vi får söka efter olika sätt att få nedrustning. Jag tror dock att en ensidig nedrustning från de stabila demokratiernas sida inte är ett alternativ. De stabila demokratierna måste ha liknande förmågor som de länder som jag kallar de farliga länderna.