153. Staffan Eklöf (Svar på replik)

Informasjon

Speech type
Svar på replikk
Speech number
153
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jag är ledsen att jag inte kan lösa problemet här och nu. Men vi får söka efter olika sätt att få nedrustning. Jag tror dock att en ensidig nedrustning från de stabila demokratiernas sida inte är ett alternativ. De stabila demokratierna måste ha liknande förmågor som de länder som jag kallar de farliga länderna.