335. Emma Berginger (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
335
Henkilö
Speaker role
Midtergruppen
Tila
Waiting for transcription
Päivämäärä

Som jag sa är sjöfarten alltjämt oerhört fossilberoende, och tekniken är inte med oss. Det är också väldigt långa ledtider med tanke på att de skepp som beställs och köps i dag kommer att leva under många decennier framöver. Just därför är det viktigt att vi gemensamt tar krafttag för att arbeta i en mer hållbar riktning.