335. Emma Berginger (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
335
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Som jag sa är sjöfarten alltjämt oerhört fossilberoende, och tekniken är inte med oss. Det är också väldigt långa ledtider med tanke på att de skepp som beställs och köps i dag kommer att leva under många decennier framöver. Just därför är det viktigt att vi gemensamt tar krafttag för att arbeta i en mer hållbar riktning.