335. Emma Berginger (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
335
Talerrolle
Midtergruppen
Status
Waiting for transcription
Dato

Som jag sa är sjöfarten alltjämt oerhört fossilberoende, och tekniken är inte med oss. Det är också väldigt långa ledtider med tanke på att de skepp som beställs och köps i dag kommer att leva under många decennier framöver. Just därför är det viktigt att vi gemensamt tar krafttag för att arbeta i en mer hållbar riktning.