Palkinnonsaaja 2007

Borgmästare Finn Aaberg och miljökonsulent Anita Monnerup
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Tanskalainen Albertslundin kunta sai Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2007 luonto- ja ympäristöpalkinnon, joka on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua (n. 47 000 euroa). Tämän vuoden palkinnon teemana oli ekologisesti kestävä kaupunki.

Palkintolautakunnan perustelu:

Albertslund palkittiin sinnikkäästä työstä, jolla se on tuonut ympäristöasiat osaksi asukkaiden elämää ja yritysten toimintaa. Kunnan hiilidioksidipäästöt on saatu lähes puolitettua mm. tekemällä kotikäyntejä niiden kuntalaisten luona, jotka ovat energian suurkuluttajia.

Lisäksi kunta kouluttaa siirtolaisnaisia opettamaan muille, miten energiankulutusta voidaan vähentää. Eri kaupunginosille laaditaan ympäristötilinpäätökset, ja ne kilpailevat keskenään kulutuksen vähentämisestä.

Näin Albertslund toimii esikuvana Pohjoismaiden muille kunnille. Jos ne kaikki seuraisivat Albertslundin esimerkkiä, Pohjoismaista tulisi kansainvälisen ilmastotyön edelläkävijäalue.

Albertslund on Kööpenhaminan esikaupunki, jossa asuu noin 30 000 henkeä. Alue rakennettiin 1960-luvulla, ja siellä on paljon siirtolaisia.

Kunta ryhtyi jo vuonna 1992 laatimaan ns. ympäristötilinpäätöksiä, joilla seurataan veden- ja energiankulutusta. Ensimmäinen Agenda 21 -suunnitelma laadittiin vuonna 1995.

Kunta asetti jo vuonna 1998 hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen, jonka mukaan päästöjä leikataan vuoden 1986 tasosta 50 % vuoteen 2010 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä.

Tähän mennessä hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään 46 %, rikkidioksidipäästöjä 93 % ja typpioksidipäästöjä 82 %.

Kunnan kaikilla hallinnonaloilla ja kaikissa laitoksissa edistetään omia ympäristötavoitteita. Tällä hetkellä Albertslund valmistelee uutta ja entistä kunnianhimoisempaa energiasuunnitelmaa, jota ryhdytään toteuttamaan ensi vuonna.